Undgå plantesygdomme

Plantesygdomme og skadedyr kan både være luftbårne og blive spredt via regn, jord og dyr. Det er derfor ikke muligt at holde plantesygdomme ude af haven. Men du kan faktisk gøre noget, for at dine planter ikke bliver angrebet.

Sunde planter i trivsel bliver nemlig ikke så let syge. Det bedste og vigtigste, du skal gøre for at undgå plantesygdomme, er derfor at sørge for, at dine planter har det godt. De skal være plantet under de bedste forhold. De optimale vækstbetingelser er dog vidt forskellige fra plante til plante. 
 

Vand, næring og sol eller skygge

Først og fremmest skal du vælge sorter, som er mere modstandsdygtige. Der findes planter i handlen, som er forædlede, fremavlede sorter, som bedre modstår de almindelige plantesygdomme. Sæt dig godt ind i, hvilken jordtype planten elsker, samt hvor meget vand, næring og sol eller skygge den har behov for. Får planten for meget eller for lidt vand, eller står den i jord, der enten er for sandet eller lerholdigt, vil den mistrives. 

En plante, som mistrives, bliver i langt højere grad angrebet af plantesygdomme. Hold derfor også løbende øje med, om din plante bliver ved med at trives. Vær opmærksom på, om næringsforholdene i jorden eller skyggemængden har ændret sig, der hvor planten står.