jordtyper til hvilke planter

Fra naturens side er planter skabt til at have de bedste vækstbetingelser i en bestemt slags jord. Det er forskelligt fra plante til plante, hvilken slags jord de trives bedst i. Lerholdig jord holder fx godt på fugt og nærringsstoffer. Derfor må jorden i køkkenhaven gerne indeholde en god mængde ler, for at grøntsagerne har det bedst.


Sten, grus, silt og ler

Overordnet set består jord primært af sten, grus, silt og ler. Det er blandingsforholdet mellem disse komponenter, der afgør, om jorden er lerjord eller sandjord. Derudover indeholder jord en række organiske plantedele, som er ved at blive omsat til jord eller rettere humus. Det er i humussen, at vi finder de vigtige nærringsstoffer, som planterne har brug for. Muld er humus blandet med uorganiske jorddele (altså sten, grus og ler).
 

En god jord er karakteriseret ved at være let, porøs og mørkebrun.

Den er lidt sammenhængende i fugtige klumper, som let falder fra hinanden. 


Den gode jord kan bruges til stort set alle blomster (som ikke er surbundsplanter). Jorden kan dog med fordel beriges af kompost forinden. Surbundsplanter derimod såsom rododendron, magnolia, hortensia og både blåbær, tyttebær og tranebær kræver en mere sur jord. De kalkelskende planter, som bl.a. tæller orkidéer, kobjælde og stenbedsplanter, kræver en jord med højere kalkindhold.